Blodtryksmåler til hjemmebrug

Hvorfor anbefales en personlig blodtryksmåler?

Over 1 million mennesker i Danmark lider af forhøjet blodtryk. Det svarer til over en tredjedel af den voksne befolkning. At kunne tjekke sit eget blodtryk derhjemme med en blodtryksmåler bliver stadig vigtigere. Det er hurtigt, og det bliver nemmere og også billigere. Ved at opdage problemer med dit blodtryk tidligere end ellers, kan du undgå risikoen for, at det fører til alvorlig hjertesygdom.

Blodtryksmåler

Ældre måder at måle et blodtryk på

Den ældre måde at måle blodtrykket på er ved at bruge en manuel blodtryksmåler. Sundhedspersonalet påfører en manchet på overarmen, og den pustes op ved at pumpe med en håndbetjent gummiblære. Prøvetageren bruger derefter et stetoskop til at lytte til frekvensen af hjerteslag.

Aflæsningen foretages ved at variere lufttrykket i overarmsmanchetten, og resultatet vises på et indikatorur. En øvre værdi for det systoliske tryk og en nedre værdi for det diastoliske tryk aflæses i mellemtiden manuelt af prøveudtageren. Det er som udgangspunkt umuligt at bruge denne type måling alene og samtidig opnå et korrekt resultat.

Moderne måde at måle dit blodtryk på

I dag findes der en række forskellige typer automatiske blodtryksmålere til egenkontrol i hjemmet. Nogle af disse små maskiner bruges også af sundhedscentre og hospitaler. Med årene er de blevet stadig billigere og nemmere at bruge. Et pålideligt resultat kan aflæses med disse enheder. De bedste målere bruger en automatisk overarmsmanchet.

Lufttrykket i manchetten får blodtilførslen til armen til at blive afbrudt i et sekund eller to. Måleren ændrer lufttrykket automatisk og registrerer dermed det systoliske og diastoliske tryk. Resultatet vises på et display og resultatet gemmes derefter i enheden, men kan også printes i papirformat.

Mere moderne og avancerede blodtryksmålere kan gennem en applikation vise resultatet via trådløs transmission til en computer eller smartphone. De registrerede resultater kan derefter gemmes i tabeller eller i diagramformat. Resultaterne kan derefter bruges i samråd med en læge eller andet sundhedspersonale.

Der findes også andre typer blodtryksmålere på markedet, som kan måle på andre kropsdele end overarmen. Disse kan dog vise mere usikre værdier og er sværere at håndtere korrekt for en utrænet person.

Hvordan måles blodtrykket?

Det anbefales, at du ikke drikker kaffe eller alkohol, bruger tobak eller spiser mindst 30 minutter før blodtryksmålingen. Du skal heller ikke anstrenge dig fysisk, men være godt udhvilet inden målingen. Sid stille i en stol med et godt ryglæn, ben skal ikke krydses, men hvile fast på gulvet.

Blodtryksmanchetten skal påføres direkte på huden på overarmen, i samme højde som hjertet. Armen skal hvile mod en fast overflade med håndfladen opad og på en afslappet måde. Målingen skal altid foretages på samme arm, fordi mange mennesker har forskelligt blodtryk på venstre og højre arm. Følger du disse instruktioner, får du de mest jævne og sikreste måleresultater i det lange løb.

Hvis du oplever ujævne blodtryksresultater eller har andre sundhedsproblemer, skal du medbringe dine målinger, næste gang du besøger din læge. Der kan du få en faglig vurdering af kyndige medarbejdere. Er jeg i risikozonen? Anbefales yderligere diagnose? Har jeg brug for behandling? Skal jeg tage medicin?

Er mit blodtryk for højt eller for lavt?

Selv dem, der ikke mærker nogen form for symptomer eller tegn på ændret blodtryk, bør foretage kontrol regelmæssigt. Grunden til dette er, at højt tryk normalt ikke bemærkes spontant. Blodtryk, der er for lavt, bemærkes lettere, fordi det kan føre til svimmelhed og besvimelse.

Kontrollerne skal udføres på samme tidspunkter og under lignende forhold i hele den fastsatte måleperiode. Denne måde fører til de bedste og mest sammenlignelige resultater. Målingerne viser to forskellige værdier, et systolisk og et diastolisk tryk. Brug derefter vores blodtryksindikator til at fortolke dine blodtryksaflæsninger.

Systolisk (øvre) værdi:
Diastolisk (lavere) værdi:

Hvorfor er højt blodtryk farligt?

Midlertidige stigninger i blodtrykket er ikke farlige, i de fleste tilfælde er det en normal og almindelig kropslig reaktion. Højt blodtryk, også kaldet hypertension, bliver farligt, hvis det varer i længere tid. Mennesker, der ikke naturligt kan reducere deres høje blodtryk, har en øget risiko for slagtilfælde, hjerteanfald, hjertesvigt, diabetes. Andre relaterede sygdomme kan også forekomme.

Faktorer, der bidrager til forhøjet blodtryk

Start forandring og hjælp dig selv ved at ændre din livsstil. Dette vil hjælpe med at holde dit blodtryk inden for sunde niveauer. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt med behandling og medicin, som ordineres af en læge efter en diagnose. Risikoen for at blive ramt af forhøjet blodtryk kan være en konsekvens af en eller flere af nedenstående faktorer. Vær dog opmærksom på, at andre forhold også kan forekomme.

Alle automatiske blodtryksmålere i dag viser også din puls. På kollapuls.se kan du fortolke dine pulsværdier.